nabídka katalog opravy poradenství fotoinfo o nás ČKS

O nás

V roce 1935 mu byl udělen diplom na světové výstavě v Bruselu za klavírek. Vážím si ocenění jeho práce vynikající světovou klavíristkou prof. Švihlíkovou. I od mnoha dalších hudebních institucí jsou dochována poděkování a ocenění jeho práce: Státní konzervatoř, Český rozhlas, Národní diavadlo. V roce 1945 byl jmenován státním správcem továrny na piana v České Lípě.

V roce 1948 byl obchod mého dědečka i firma mého otce znárodněny. Ve Vodičkově ulici pracovala dílna na opravy pian pod jeho vedením dále - jako jedna z provozoven Družstva IGRA. Zde jsem se pod vedením mého otce v roce 1961 vyučil a pracoval 26 let. Získával jsem cenné zkušenosti při opravách všech typů klavírů, pianin, harmonií a cembal. Neméně cennou zkušeností bylo ladění a příprava koncertních klavírů pro významné naše i světové klavíristy. Za nejcennější a nejodpovědnější však považuji přípravu klavíru na nahrávání, kdy dokonalá studiová technika odhalí i ty nejmenší nedostatky. Proto si velmi cením děkovného dopisu ředitele Supraphonu za moji práci.

V letech 1981-1983 jsem byl na několika odborných stážích v zahraničí ( STEINWAY Hamburg, NEUPERT Bamberg) Za 40 let mé pracovní kariéry jsem též pracoval pro významné hudební organizace (Česká filharmonie, Český rozhlas, Akademie múzických umění, Česká televize, Supraphon, České muzeum hudby, hudební školy a jiná kulturní zařízení. Byl jsem předsedou Sdružení klavírníků a varhanářů při Asociaci hudebních umělců a vědců. V roce 1989 jsem se osamostatnil a navázal na přerušenou tradici - nejdříve sám a potom s několika zaměstnanci. Pomohl jsem taktéž několika čerstvým absolventům Deylova ústavu získat ve své firmě neocenitelné zkušenosti v oboru. Většina z nich dnes pracuje samostatně a stali se vyhledávanými odborníky.

V roce 1991 jsem byl jmenován členem poradního sboru Muzea České hudby. Od roku 2001 jsem členem Českého svazu klavírníků.

Ferdinand Rendl

str. 1 | str. 2

Libušská 128/62
Praha 4 - Písnice
142 00
roh ulice U Jednoty

otevřeno po-pá,
9:00-16:30
(po tel. dohodě
možno i mimo
otevírací dobu)


e-mail:
piana@rendl-piana.cz
tel.:
224 931 101


created by RoboD
verze pro menší monitory